אביה מלכה

share

✓ מאפיינים

שדרנית וקריינית גלי צהל וגלגל"צ

משחקת בסדרת הנוער כדברא- ניקולודיאון

מגישה לצד טל ברמן את התוכנית צינור לילה
זמרת ושדרנית

מופע פאר טסי

מועדון יותר

אחשוורוש מחפש את האחת

דני קרפל

מיונים לגל"צ