בר זגה

קטעי קול נבחרים:

משוחק

מכירתי

רך

מכירתי