דסי פאר דרור

שדרנית וקריינית
Play Video

קטעי קול נבחרים:

תפוצ'יפס

VIV

SIMPLE

PAPER

מדינת ישראל